के परदादारी हो

Prashant V Shrivastava Shayarana

Prashant V Shrivastava Shayarana

बुलाई थी शब के परदादारी हो
ये चाँद भी आ गया, अजीब आफत है

Prashant V ShrivastavaCategories: Love Shayeri

Tags: , , ,

%d bloggers like this: