Mukhtsar si baat hai

Prashant V Shrivastava Shayarana

Prashant V Shrivastava Shayarana

हर एक बात का एक ही जवाब है
के ये तो बस मुख़्तसर सी बात है

Prashant V ShrivastavaCategories: Love Shayeri, Small Verses / Mukhtsar Kalaam

Tags: , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Mukhtsar si baat hai – FriendsTime
%d bloggers like this: